Regulamin Sklepu - Zamów pizze online w Kielcach!

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Pizzeria Rico dostępny pod adresem internetowym www.pizzarico.pl prowadzony jest przez PIOTR PYTLOS prowadzącego działalność gospodarczą pod PIO-GASTRO PIOTR PYTLOS, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9591743110, REGON 382643124.56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Przewiń do góry